topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Monograph Series arrow REMAJA DAN KAWALAN SOSIAL INFORMAL

REMAJA DAN KAWALAN SOSIAL INFORMAL

ISBN: 978-967-0474-03-8
( Zakiyah Jamaluddin )
RM 20.00
RM 18.00
You Save: 10.00%

REMAJA DAN KAWALAN SOSIAL INFORMAL

Zakiah Jamaluddin

ISBN 978-967-0474-03-8

Year: 2012

Pages: 82

 

Pelbagai isu yang membabitkan gejala sosial dalam kalangan remaja semakin kerap disiarkan atau dipaparkan di media massa sama ada media cetak mahupun media elektronik. Isu seperti ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah, hubungan seks tanpa nikah, mat rempit dan gengsterisme sering kali dikaitkan dengan remaja. Buku ini memaparkan permasalahan sosial remaja di perumahan pangsa kos rendah. Buku ini menilai adakah sistem hubungan kejiranan sedia ada berupaya bertindak sebagai mekanisme kawalan sosial informal bagi menangani salah laku remaja. Buku ini juga menggabungkan kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif serta pengumpulan data menggunakan kaedah tinjauan, temu bual dan pemerhatian. Terdapat perbezaan hubungan kejiranan berdasarkan faktor bangsa ibu bapa dan terdapat hubungan antara hubungan kejiranan dengan salah laku remaja. Subbudaya remaja, keadaan anomie dan kegagalan hubungan kejiranan untuk bertindak sebagai mekanisme kawalan sosial infomal, menjadi punca remaja terlibat dalam pelbagai salah laku. Justeru, disarankan agar kejiranan mampu berfungsi sebagai satu mekanisme kawalan sosial informal bagi menangani gejala sosial dalam kalangan remaja.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 71.00
RM 63.90
You Save: 10.00%
RM 38.00
RM 19.00
You Save: 50.00%
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew