topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Monograph Series arrow PENGURUSAN SUNGAI MENGIKUT UNDANG-UNDANG

PENGURUSAN SUNGAI MENGIKUT UNDANG-UNDANG

ISBN: 978-967-0876-46-7
( Harlida Abdul Wahab & Nurli Yaacob )
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
PENGURUSAN SUNGAI MENGIKUT UNDANG-UNDANG

Harlida Abdul Wahab & Nurli Yaacob

ISBN 978-967-0876-46-7

Year : 2016

Pages: 126


Buku ini membincangkan aspek pengurusan sungai menurut undang-undang. Isu yang diketengahkan dan menjadi perkara utama perbincangan ialah sungai yang menjadi sumber utama membekalkan air kepada manusia. Namun, akibat daripada faktor yang pelbagai termasuk aktiviti manusia, kualiti air sungai berada pada tahap yang membimbangkan. Pencemaran yang berlaku terhasil daripada pembuangan sisa industri, domestik dan sebagainya menjejaskan kualiti air sungai yang sepatutnya membekalkan air bersih untuk kehidupan. Undang-undang dilihat sebagai salah satu mekanisme luaran yang mampu menjamin pengurusan sungai yang sempurna supaya terhindar dari sebarang unsur pencemaran.

Selain itu, kerangka perundangan yang sedia ada diaplikasi di Malaysia menjadi punca perwujudan kerangka institusi yakni agensi atau jabatan yang ditubuhkan bagi tujuan melaksana dan menguatkuasakan perundangan tersebut. Atas dasar ini maka skop perbincangan adalah tertumpu kepada tiga perkara iaitu masalah pencemaran dan pengurusan sungai, peruntukan undang-undang yang terpakai di Malaysia, dan agensi yang terlibat dalam melaksana dan menguatkuasakan undang-undang.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 81.00
RM 72.90
You Save: 10.00%
RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 55.00
RM 49.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew