topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Business Management arrow KAJIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DI SEKTOR PERIKANAN MALAYSIA

KAJIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DI SEKTOR PERIKANAN MALAYSIA

ISBN: 978-983-3827-50-3
( Mohd Noor Mohd Shariff, Jamal Ali & Badruddin A. Rahman )
RM 34.00
RM 17.00
You Save: 50.00%

Year : 2007

Pages : 155

Sesuai dengan dasar kerajaan masa kini memberi penekanan semula kepada kepentingan sektor pertanian sebagai penggerak pembangunan ekonomi negara agar seiring dengan sektor perindustrian dan sektor perkhidmatan. Salah satu subsektor yang penting dalam sektor pertanian adalah bidang perikanan. Buku Kajian Pembangunan Usahawan di Sektor Perikanan Malaysia ini membincangkan keberkesanan Persatuan Nelayan dalam bidang keusahawanan. Secara khususnya, buku ini mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kecenderungan keusahawanan di kalangan Ahli Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kawasan, Persatuan Nelayan Negeri dan Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT). Seterusnya, buku ini menganalisis keberkesanan aktiviti-aktiviti pembangunan usahawan yang dijalankan oleh Persatuan Nelayan Kawasan dan NEKMAT bagi mengenal pasti peluang-peluang perniagaan yang dijalankan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi produk-produk perikanan, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan masa kini. Kebanyakan persatuan-persatuan nelayan masih bergantung kepada perniagaan tradisi seperti jualan minyak diesel, pemasaran ikan, jualan air batu dan medan ikan bakar. Penglibatan persatuan-persatuan nelayan dalam aktiviti perniagaan lain masih boleh diperkembangkan sekiranya aktiviti kesedaran perniagaan lain boleh disebarkan kepada Ahli Lembaga Pengarah dan ahli Persatuan Nelayan.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 53.00
RM 47.70
You Save: 10.00%
RM 15.00
RM 13.50
You Save: 10.00%
RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew