topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Business Management arrow PENGURUSAN KUALITI DAN PERPUSTAKAAN: KE ARAH TRANSFORMASI....

PENGURUSAN KUALITI DAN PERPUSTAKAAN: KE ARAH TRANSFORMASI....

ISBN: 978-967-0876-05-4
( Che Azlan Taib, Hartini Ahmad & Nor Hasni Osman )
RM 49.00
RM 44.10
You Save: 10.00%
PENGURUSAN KUALITI DAN PERPUSTAKAAN: KE ARAH TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI NEGARA

Che Azlan Taib, Hartini Ahmad & Nor Hasni Osman

ISBN 978-967-0876-05-4

Year: 2015

Pages: 252  

Sejak sekian lama diperdebatkan berkenaan kualiti perkhidmatan. Namun sukar ditemui bukubuku berkenaan pengurusan kualiti yang membincangkan model dan peranan perpustakaan akademik dalam menyokong institusi pendidikan. Oleh itu buku ini ditulis hasil penelitian dan kajian penulis yang agak lama berkenaan pengurusan perpustakaan akademik. Buku ini dimasukkan beberapa model pengurusan kualiti yang berguna kepada sesebuah perpustakaan, khususnya kepada perpustakaan akademik. Seperti model Pengurusan Kualiti ISO 9001, Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) dan The European Quality Award (EFQA).

Dari segi aplikasi, buku ini amat baik dijadikan sumber rujukan kepada pegawai perpustakaan kerana ianya turut menghuraikan bagaimana pengurusan kualiti dalam senario perpustakaan sebagai sumber maklumat. Buku ini turut mengenengahkan falsafah-falsafah kualiti. Malahan bagi melengkapkan falsafah-falsafah kualiti tersebut, buku ini juga menghuraikan berkenaan anugerah-anugerah kualiti, termasuklah anugerah perpustakaan cemerlang. Buku ini juga boleh digunakan bagi memastikan perpustakaan akademik berjaya menyokong dalam pencapaian transformasi pengajian tinggi negara. Bagi merealisasikan kualiti perkhidmatan yang baik dapat ditawarkan oleh sesebuah perpustakaan, buku ini boleh dijadikan rujukan. Buku ini disusun dengan mudah supaya pembaca dapat memahami keseluruhan topik yang dibincangkan dengan senang.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 54.00
RM 10.80
You Save: 80.00%
RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew