topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Business Management arrow PENGURUSAN ISLAM: MODEL ALTERNATIF PENGURUSAN MODEN

PENGURUSAN ISLAM: MODEL ALTERNATIF PENGURUSAN MODEN

ISBN: 978-967-0876-09-2
( Ahmad Bashir Aziz )
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
PENGURUSAN ISLAM: MODEL ALTERNATIF PENGURUSAN MODEN

Ahmad Bashir Aziz

ISBN 978-967-0876-09-2

Year: 2015

Pages: 258


Pengurusan merupakan salah satu aspek penting yang diberikan penekanan dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara melibatkan proses perancangan, penyusunan kakitangan, pembuatan keputusan, dan pengawalan operasi organisasi. Bertitik tolak dari sini, pengurusan dianggap sebagai prasyarat kemajuan dan tunggak pembangunan sesebuah negara. Penerimaan model pengurusan masakini adalah lebih kepada model dan teori pengurusan konvensional yang hanya merujuk kepada rasional akal pemikiran manusia dalam menghuraikan fakta, kaedah dan fenomena semasa yang diketengahkan dalam mencapai matlamat pembangunan pengurusan.

Pada dasarnya, akal yang dimiliki manusia gagal menghasilkan pokok atau asas pengurusan dan kemampuan manusia hanya terhad kepada menyusun strategi, struktur dan sistem yang akan sentiasa berubah berasaskan zaman. Perkara-perkara asas ini dari perspektif Islam adalah cetusan wahyu (al-Quran dan al-Sunnah). Wahyu tidak memperincikan persoalan strategi dan struktur, kerana persoalan tersebut diletakkan kepada kebijaksanaan manusia menguruskan alam berasaskan realiti masa. Oleh yang demikian, buku ini akan cuba memperincikan beberapa perkara asas yang menjadi tunjang pengurusan moden.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew