topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Economics arrow PROGNOSIS PEMBANGUNAN & TRANSFORMASI STRUKTUR

PROGNOSIS PEMBANGUNAN & TRANSFORMASI STRUKTUR

ISBN: 983-2870-69-0
( Asan Ali Golam Hassan )
RM 75.00
RM 15.00
You Save: 80.00%

Year : 2004

Pages : 623

Pembangunan dilihat sebagai satu proses transformasi untuk mencapai tahap kehidupan yang lebih baik. Walau bagaimanapun ketidakseimbangan pengagihan aktiviti ekonomi dan penumpuan populasi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan dan perubahan struktur berkait rapat antara satu sama lain dan industrialisasi merupakan matlamat utama dalam proses perubahan struktur. Malaysia telah melalui proses perubahan struktur demo-sosio-ekonomi ketara terutamanya sejak pertengahan tahun 1980-an apabila sektor perindustrian telah mula menjadi nadi ekonomi negara. Buku ini mengandungi tujuh tajuk utama bagi proses perubahan struktur di Malaysia iaitu konsep dan teori, fasa awal perubahan struktur, pembangunan dan agihan, perindustrian dan perubahan struktur ekonomi, pasaran buruh dan perubahan struktur penduduk, k-Ekonomi dan globalisasi dan isu-isu dalam perubahan struktur. Penerbitan buku ini amat berfaedah kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), tenaga akademik dan pegawai-pegawai kerajaan yang bertindak sebagai perancang dasar-dasar negara.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 30.00
RM 15.00
You Save: 50.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 19.00
RM 9.50
You Save: 50.00%
RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew