topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Economics arrow PENDAPATAN BUKAN PERTANIAN DAN KEMISKINAN

PENDAPATAN BUKAN PERTANIAN DAN KEMISKINAN

ISBN: 978-967-5311-99-4
( Siti Hadijah Che Mat )
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%

PENDAPATAN BUKAN PERTANIAN DAN KEMISKINAN

Siti Hadijah Che Mat

ISBN 978-967-5311-99-4
Year : 2012

Pages : 119

 

Petani sering dikaitkan dengan aktiviti pertanian dan kemiskinan. Namun adakah petani hanya melakukan aktiviti pertanian sahaja? Berapa ramaikah petani yang melakukan aktiviti bukan pertanian? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan aktiviti bukan pertanian? Dan apakah aktiviti bukan pertanian itu dapat memendekkan tempoh masa keluar daripada kepompong kemiskinan dalam kalangan mereka? Bagaimana pula sumbangan pendapatan bukan pertanian kepada ketidaksamarataan pendapatan? Semuanya akan terjawab dalam buku ini.

 

Secara ringkas buku ini adalah mengenai hubung kait antara pendapatan bukan pertanian, kemiskinan dan ketidaksamarataan pendapatan yang dialami oleh petani di negeri Kedah. Antara penemuan penting yang dinyatakan dalam buku ini adalah mengenai faktor-faktor keterlibatan petani dalam aktiviti bukan pertanian. Antaranya faktor yang dikenal pasti signifikan mempengaruhi keterlibatan petani dalam aktiviti bukan pertanian ialah umur, jantina, saiz isi rumah, bilangan tanggungan, bayaran pindahan, saiz tanah dan jenis pertanian. Selain itu, ciri ekonomi kawasan di mana petani itu tinggal adalah antara pemboleh ubah yang terlepas pandang oleh kajian-kajian sebelum ini, juga didapati signifikan. Ringkasnya buku ini mengandungi bukti-bukti yang menyatakan bahawa pendapatan bukan pertanian membantu menyumbang kepada pengurangan kemiskinan tetapi pada masa yang sama, pendapatan bukan pertanian itu juga menyebabkan ketidaksamarataan pendapatan semakin meningkat dalam kalangan petani di luar bandar.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 48.00
RM 24.00
You Save: 50.00%
RM 24.00
RM 21.60
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%
RM 22.00
RM 19.80
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 38.00
RM 34.20
You Save: 10.00%
RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 17.00
You Save: 50.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew