topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Economics arrow MASYARAKAT ORANG ASLI: IMPAK PROGRAM PENEMPATAN SEMULA

MASYARAKAT ORANG ASLI: IMPAK PROGRAM PENEMPATAN SEMULA

ISBN: 978-967-0876-71-9
( Devamany S. Krishnasamy & Asan Ali Golam Hassan )
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
MASYARAKAT ORANG ASLI: IMPAK PROGRAM PENEMPATAN SEMULA

Devamany S. Krishnasamy & Asan Ali Golam Hassan

ISBN 978-967-0876-71-9

Year: 2016

Pages: 230


Orang Asli merupakan kaum minoriti yang peratusannya kurang daripada satu peratus daripada jumlah penduduk Malaysia. Di Malaysia tumpuan dasar pembangunan Orang Asli telah dilaksanakan sejak 1954 melalui Akta Orang Asli (Akta 134) dan penubuhan Jabatan Orang Asli (JOA). Walau bagaimanapun, sehingga kini, masyarakat Orang Asli masih kekal sebagai satu kelompok kecil golongan minoriti yang terpinggir daripada teras pembangunan nasional. Mereka masih digolongkan sebagai “the most marginalized sector of society”.

Salah satu strategi kerajaan untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat Orang Asli adalah melalui Rancangan Penempatan Semula (RPS) dan Program Penyusunan Semula Kampung (PPK). RPS melibatkan perpindahan masyarakat Orang Asli yang jauh berselerak ke dalam satu kawasan yang dilengkapi dengan kemudahan asas dan aktiviti ekonomi untuk pertanian komersial. PPK pula tidak melibatkan perpindahan penduduk, tetapi kawasan penempatan mereka disusun semula dari segi kemudahan rumah dan komponen infrasosial yang lain. Buku ini membincangkan impak program penempatan semula ke atas petunjuk sosioekonomi masyarakat Orang Asli di kawasan RPS dan PPK. Hasil penulisan buku ini berdasarkan kajian etnografi dan temu bual dengan 1,235 keluarga yang melibatkan 69 buah kampung dalam Parlimen Cameron Highlands, Pahang.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 22.00
RM 19.80
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 39.00
RM 35.10
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%
RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew