topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Banking and Finance arrow PENGURUSAN PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA: TEORI DAN PENGIRAAN

PENGURUSAN PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA: TEORI DAN PENGIRAAN

ISBN: 978-967-0876-81-8
( Nasri Naiimi )
RM 39.00
RM 35.10
You Save: 10.00%
PENGURUSAN PUSAKA ISLAM DI MALAYSIA: TEORI DAN PENGIRAAN

Nasri Naiimi

ISBN 978-967-0876-81-8

Year : 2016

Pages: 224


Buku Pengurusan Pusaka Islam di Malaysia: Teori dan Pengiraan ini merupakan sebuah buku berkaitan cara pembahagian harta pusaka berserta dengan kadar nilaian bagi setiap waris. Selain memberi pemahaman tentang hukum fiqah berkaitan harta pusaka dalam Islam, buku ini turut menerangkan kaedah pengiraan yang dilaksanakan secara hukum syarak.

Aspek kaedah pengiraan dalam membahagikan harta pusaka berdasarkan hukum syarak ditekankan dalam buku ini. Kaedah tersebut pula dirujuk dengan bentuk-bentuk pengiraan yang lazim digunakan dalam pembahagian harta pusaka Islam secara kuantitatif bagi menyelesaikan permasalahan hukum fiqah yang berkaitan.

Buku ini juga memfokuskan kepada situasi, fakta dan contoh kes-kes realiti yang berlaku di negara ini dengan teliti khususnya dari sudut fiqah berkaitan faraid.

Kelebihan yang ada pada buku ini memudahkan pembaca memahami teori melalui kaedah pengiraan khususnya dalam kaedah munasakhah. Pembaca secara tidak langsung dapat memahami ilmu pengiraan harta faraid dengan bantuan buku ini.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 44.00
RM 22.00
You Save: 50.00%
RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 17.00
You Save: 50.00%
RM 24.00
RM 21.60
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew