topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Banking and Finance arrow PENGURUSAN PUSAKA ISLAM, WASIAT DAN HIBAH DI MALAYSIA: ISU....

PENGURUSAN PUSAKA ISLAM, WASIAT DAN HIBAH DI MALAYSIA: ISU....

ISBN: 978-967-0876-93-1
( Nasri Naiimi )
RM 39.00
RM 35.10
You Save: 10.00%
PENGURUSAN PUSAKA ISLAM,  WASIAT DAN HIBAH DI MALAYSIA: ISU DAN APLIKASI

Nasri Naiimi

ISBN 978-967-0876-93-1

Year: 2016

Pages: 279


Buku ini memberi penekanan isu dan pengaplikasian dalam hal untuk menguruskan harta pusaka ini khususnya di Malaysia. Perkara-perkara yang diketengahkan dalam buku ini ialah isu mengenai sistem pentadbiran pengurusan harta pusaka di Malaysia, kemakmuran dalam kelestarian harta pusaka Islam, wasiat dalam Islam sebagai instrumen pelengkap kepada pusaka, hibah dalam Islam sebagai instrumen alternatif kepada pusaka dan pengurusan pusaka dalam era komputer dan teknologi maklumat.

Isu-isu yang dikupas dalam buku ini ditumpukan kepada dua perspektif utama. Pertama ialah isu yang bersangkutan dengan hukum Islam secara khusus atau syariat Islam manakala yang kedua ialah isu yang dilihat dalam pengamalan dari segi pengurusan yang terbaik pada era kontemporari kini. Dalam usaha untuk memudahkan pemahaman pembaca, sebagaimana buku yang sebelum ini, maka dimuatkan juga jadual-jadual dan rajah-rajah dengan matlamat untuk memudahkan lagi pemahaman pembaca mengenainya.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 25.00
RM 22.50
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 36.70
RM 33.03
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
RM 23.00
RM 20.70
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew