topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners

PERUBAHAN & KEPIMPINAN

ISBN: 983-9559-72-9
( Ab. Aziz Yusof )
RM 24.00
RM 21.60
You Save: 10.00%

Year : 2003

Pages : 150

Kemajuan organisasi dipengaruhi oleh empat elemen utama, iaitu manusia, struktur, teknologi, dan persekitaran. Keempat-empat elemen ini akan mengalami perubahan, sama ada terus berkembang atau menghadapi pengecutan. Persediaan perlu dibuat kerana perubahan terhadap elemen-elemen tersebut akan mempengaruhi perjalanan keseluruhan jentera organisasi. Kepekaan organisasi terhadap perubahan akan membolehkannya sentiasa bersedia untuk menghadapi persaingan, memenuhi perubahan cita rasa dan tuntutan pelanggan, perubahan polisi perniagaan, dan perubahan persekitaran. Kepekaan untuk berubah akan menjamin kelangsungan organisasi tersebut. Oleh itu, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang sentiasa peka terhadap perubahan, sama ada perubahan dalaman yang di dalam kawalannya, atau perubahan luaran yang berada di luar kawalan. Keupayaan pemimpin merencana perubahan merupakan satu aset dan secara tidak langsung, ia merupakan manifestasi keterampilan pemimpin dalam mengurus perjalanan sesebuah organisasi. Pemimpin perlu membuat perancangan yang rapi dalam melaksanakan perubahan, memaksimumkan penggunaan sumber organisasi, dan memastikan pendekatan yang paling berkesan dalam melakukan perubahan.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 165.00
RM 148.50
You Save: 10.00%
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%
RM 40.30
RM 36.27
You Save: 10.00%
RM 23.00
RM 20.70
You Save: 10.00%
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew