topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow UNDANG-UNDANG & KERJA SOSIAL DI MALAYSIA: KAITANNYA DENGAN....

UNDANG-UNDANG & KERJA SOSIAL DI MALAYSIA: KAITANNYA DENGAN....

ISBN: 983-2479-31-2
( Najib Ahmad Marzuki & Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah )
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%

UNDANG-UNDANG & KERJA SOSIAL DI MALAYSIA: KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Penyunting: Najib Ahmad Marzuki & Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, 2003

ISBN 983-2479-31-2Year: 2003

Pages: 160 


Buku ini merupakan koleksi kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Undang-Undang dan Kerja Sosial Peringkat Kebangsaan pada 18 Ogos 2001, anjuran Institut Pembangunan Keluarga (INPEK), Universiti Utara Malaysia (UUM). Topik yang dibincangkan dalam buku ini meliputi suatu spektrum yang menarik berkaitan dengan undang-undang dan amalan kerja sosial di Malaysia. Persoalan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan kerja sosial di negara ini telah dikupas dengan baik dan berkesan. Begitu juga dengan persoalan tentang Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Beberapa persoalan juga disentuh, termasuklah pelaksanaan Enakmen Keluarga Islam, persoalan juvana, remaja, gangguan seksual di tempat kerja, masalah keganasan rumah tangga, penganiayaan ke atas wanita, dan poligami. Dengan kupasan yang menyeluruh dan komprehensif menggunakan bahasa yang mudah menjadikan buku ini sesuai untuk dijadikan rujukan, dan berupaya mencetuskan satu pemikiran.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 20.00
RM 18.00
You Save: 10.00%
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew