topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow ISU-ISU BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

ISU-ISU BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

ISBN: 983-3282-45-8
( Che Su Mustaffa, Abd Rahman Aziz, Rohani Ab Ghani, Jamaluddin Mu )
RM 38.00
RM 19.00
You Save: 50.00%

Che Su Mustaffa, Abd Rahman Aziz, Rohani Ab Ghani, Jamaluddin Mustaffa & Nuredayu Omar

Year : 2005

Pages : 240

Pembangunan sesebuah Negara berkait rapat dengan budaya masyarakatnya. Masyarakat yang responsif dengan kemajuan dan pembangunan sejagat juga dikatakan sebagai masyarakat yang berjaya mengadaptasikan budaya mereka dengan keperluan semasa. Buku ini merupakan koleksi karya ilmiah para pensyarah yang membincangkan isu-isu budaya dan kaitannya dengan pembangunan secara holistik dengan pendekatan yang pelbagai.Topik yang bertemakan keagamaan seperti adat, fatwa, ajaran sesat, akidah dan sebagainya yang signifikan terhadap isu semasa dalam arus pembangunan kini turut dibicarakan. Secara keseluruhannya, buku ini mampu menjadi bahan rujukan yang berkesan dalam membicarakan isu-isu budaya dalam pembangunan di Malaysia.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.