topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow ISU-ISU & PENDIDIKAN KERJA SOSIAL

ISU-ISU & PENDIDIKAN KERJA SOSIAL

ISBN: 983-3282-61-X
( Azlin Hilma Hillaluddin, Fatimah Zailly Ahmad Ramli, Rusimah Say )
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Azlin Hilma Hillaluddin, Fatimah Zailly Ahmad Ramli, Rusimah Sayuti & Yusmarhaini Yusof

Year : 2005

Pages :177
Isu-isu dan Pendidikan Kerja Sosial merupakan sebuah buku yang mengandungi artikel-artikel yang dihasilkan oleh ahli akademik dan pengamal kerja sosial. Buku ini cuba membawa pembaca meneliti dan mengupas pelbagai isu sosial melalui konteks penyelidikan dan konsep isu-isu tersebut. Antara isu yang diketengahkan ialah gangguan seksual, gejala dadah, HIV/AIDS, kematian, ekologi manusia dan kemiskinan. Segmen pendidikan kerja sosial pula membincangkan tentang kepentingan pendidikan dan latihan dalam konteks profesionalisme kerja sosial. Buku ini diharapkan dapat membantu para pelajar, pendidik, pengamal kerja sosial dan profesion perbantuan yang lain dalam memahami isu-isu sosial dan seterusnya mempertingkatkan perkhidmatan yang diberi kepada klien. Ianya sejajar dengan matlamat kerja sosial bagi melahirkan pekerja sosial yang sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%
RM 16.00
RM 14.40
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
RM 19.00
RM 9.50
You Save: 50.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew