topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow POLISI, PERUNDANGAN DAN AMALAN KERJA SOSIAL

POLISI, PERUNDANGAN DAN AMALAN KERJA SOSIAL

ISBN: 983-3282-52-0
( Azlin Hilma Hillaluddin, Fatimah Zailly Ahmad Ramli, Rusimah Say )
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%

Azlin Hilma Hillaluddin, Fatimah Zailly Ahmad Ramli, Rusimah Sayuti, Yusmarhaini Yusof

Year : 2005

Pages : 158

Buku dihasilkan untuk pelajar, pekerja sosial dan mereka yang terlibat dalam profesion “perbantuan” sebagai salah satu langkah untuk mempertingkatkan lagi bahan bacaan kerja sosial, khasnya berkaitan polisi, perundangan dan amalannya. Buku ini meliputi pelbagai cabang kerja sosial dan perbincangan yang merangkumi isu, penilaian dan intervensi dalam kerja sosial. Polisi dan perundangan merupakan bidang yang penting untuk kerja sosial. Melalui buku ini, para pembaca akan dapat melihat aspek polisi dan perundangan daripada pelbagai sudut sosial seperti hak seorang isteri, proses penyaluran perkhidmatan sosial, isu yang berkaitan dengan dasar warga tua serta gangguan seksual di tempat kerja. Manakala dalam dasar warga tua serta gangguan seksual di tempat kerja. Manakala dalam amalan kerja sosial dan pengurusan kes pula, pelbagai isu disentuh berkaitan proses amalan seperti panduan menemu bual kanak-kanak, pengendalian kes menerusi talian telefon krisis, kemahiran komunikasi, jagaan pelihara, penilaian kesihatan mental, peranan pekerja sosial perubatan dalam kelahiran tanpa nikah serta amalan kerja sosial dengan warga tua.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 40.30
RM 36.27
You Save: 10.00%
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew