topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow PROFIL REMAJA BERISIKO TINGGI

PROFIL REMAJA BERISIKO TINGGI

ISBN: 978-967-5311-14-7
( Fuziah Shaffie, Nuraini Yusuf, Mohd Fo’ad Sakdan, Shafee Saad, W )
RM 20.00
RM 18.00
You Save: 10.00%

Fuziah Shaffie, Nuraini Yusuf, Mohd Fo’ad Sakdan, Shafee Saad, Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdulla, Azlizamani Zubir, Azizan Hussain & Muhammad Salleh Ahmad Fdzilah

Year : 2009

Pages : 79

Pelbagai kegiatan negatif seperti melakukan hubungan seks sebelum kahwin, membaca dan menonton bahan-bahan lucah, terlibat dengan dadah dan sebagainya telah dikaitkan dengan remaja. Memandangkan remaja merupakan aset yang akan menentukan kejayaan negara pada masa hadapan, sebarang masalah salah laku dalam kalangan remaja perlu diberi perhatian yang serius kerana ia merupakan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat. Justeru, buku yang diterbitkan hasil daripada satu kajian mengenai remaja berisiko tinggi di Negeri Kedah yang dijalankan untuk mengenal pasti salah laku disiplin sekolah dalam kalangan murid yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi, menghasilkan profil murid berisiko tinggi, dan membentuk Modul Pembangunan Remaja. Modul Pembangunan Remaja yang dibentuk oleh penyelidik mengandungi lapan unit meliputi aspek kerohanian, kendiri, kekeluargaan, persahabatan, guru, sahsiah, patriotism dan kerjaya. Seramai 172,433 murid di sekolah menengah di Negeri Kedah terlibat dengan kajian ini. Pecahan perlakuan salah laku amat ketara didominasi oleh murid-murid lelaki yang melibatkan item-item tingkah laku seperti kenakalan, ponteng, tidak jujur, musnah, kurang sopan dan biadap, tidak mementingkan masa, kekemasan diri, lucah dan jenayah. Dengan adanya buku ini, penulis berharap agar dapatan yang dipaparkan dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan program-program yang menyumbang ke arah pembangunan remaja dan membantu usaha kerajaan dalam membangunkan remaja di Negeri Kedah dan Malaysia amnya.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 71.00
RM 63.90
You Save: 10.00%
RM 8.20
RM 4.10
You Save: 50.00%
RM 38.00
RM 19.00
You Save: 50.00%
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 27.00
RM 24.30
You Save: 10.00%
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 51.00
RM 45.90
You Save: 10.00%
RM 38.00
RM 34.20
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew