topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow PENGURUSAN & AMALAN KERJA SOSIAL

PENGURUSAN & AMALAN KERJA SOSIAL

ISBN: 978-967-5311-64-2
( Abdul Razak Abd Manaf, Noor Azizah Ahmad & Ahmad Shukri Abdul Ha )
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%

Abdul Razak Abd Manaf, Noor Azizah Ahmad & Ahmad Shukri Abdul Hamid

Year : 2010

Pages : 307

Buku ini merupakan himpunan artikel yang dihasilkan oleh ahli akademik daripada Program Pengurusan Kerja Sosial, Universiti Utara Malaysia. Ianya dihasilkan bagi memperkasa lagi bahan bacaan ilmiah dalam bahasa kebangsaan berkaitan kerja sosial di negara ini. Buku ini memaparkan dan mengupas pelbagai isu yang berkait rapat dengan pengurusan dan amalan kerja sosial. Buku ini juga mengajak pembaca memahami dan meneliti aspek pengurusan, teori dan amalan kerja sosial yang menjurus kepada pelbagai golongan sasaran dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada kumpulan ini. Antara tajuk yang dibincangkan ialah dasar sosial, pentadbiran organisasi kerja sosial, kebajikan sosial kanak-kanak, kerja sosial di sekolah, kelompok kecil, penglibatan ibu bapa dan kanak-kanak istimewa, remaja dan juvenil, penagihan bahan, stigma dan AIDS serta kepentingan pembelajaran reflektif dalam pendidikan kerja sosial. Buku ini sesuai untuk semua peringkat pembaca. Ianya diharap dapat memberi manfaat kepada pelajar, pendidik dan pengamal kerja sosial serta orang ramai dalam memahami isu-isu pengurusan dan amalan kerja sosial demi mempertingkatkan kecekapan dan perkhidmatan, sekali gus turut memartabatkan bidang profesional ini. Ini selaras dengan matlamat kerja sosial untuk mendidik masyarakat umum dan mereka yang terlibat secara langsung dalam profesion kerja sosial agar sentiasa memperkasa dan mendalami pengetahuan serta kemahiran bagi menyediakan perkhidmatan yang cemerlang.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 40.30
RM 36.27
You Save: 10.00%
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%
RM 38.00
RM 19.00
You Save: 50.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 55.00
RM 49.50
You Save: 10.00%
RM 56.00
RM 50.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 18.00
RM 16.20
You Save: 10.00%
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew