topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow PENILAIAN PRESTASI MAKLUM BALAS 360 DARJAH...

PENILAIAN PRESTASI MAKLUM BALAS 360 DARJAH...

ISBN: 978-967-0474-61-8
( Ab. Aziz Yusof )
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
PENILAIAN PRESTASI MAKLUM BALAS 360 DARJAH: PILIHAN ATAU TUNTUTAN

EDISI KEDUA

Ab Aziz Yusof

ISBN 978-967-0474-61-8

Pages: 209

Year : 2014


Pendekatan pelaksanaan penilaian prestasi berasaskan satu sumber iaitu pengurus menilai pekerja bawahan terbukti terus diselubungi oleh pelbagai masalah. Antaranya berlakunya ketidaktepatan, ketidakadilan dan ketidaktelusan sehingga mencetuskan konflik, ketidakpuasan dan juga kekecewaan. Bagi berhadapan dengan masalah ini, kaedah Penilaian Prestasi Maklum Balas 360 Darjah telah diperkenalkan. Pelaksanaan kaedah ini dilakukan berasaskan kepada dua andaian utama. Pertama, kaedah ini akan meningkatkan kesedaran kendiri hasil daripada pelbagai penilai yang saling berkepentingan. Kesan daripadanya akan membangunkan rasa kebertanggungjawaban untuk menjayakan matlamat suci daripada pelaksanaan penilaian prestasi. Kedua, setiap pekerja yang dinilai akan disediakan maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan yang memungkinkan mereka untuk membangunkan nilai-nilai positif bagi membolehkan kompetensi kerja terus dipertingkatkan. Justeru, pelaksanaan kaedah Penilaian Prestasi Maklum Balas 360 Darjah begitu relevan kepada organisasi dalam membuat keputusan berkaitan dengan pentadbiran dan juga pembangunan pekerja.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%
RM 140.00
RM 126.00
You Save: 10.00%
RM 42.00
RM 37.80
You Save: 10.00%
RM 24.00
RM 21.60
You Save: 10.00%
RM 39.00
RM 35.10
You Save: 10.00%
RM 72.60
RM 65.34
You Save: 10.00%
RM 47.00
RM 42.30
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew