topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA DAN INDONESIA

PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA DAN INDONESIA

ISBN: 978-967-0474-59-5
( Zakiyah Jamaluddin )
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
PEMBANGUNAN KOMUNITI DI MALAYSIA DAN INDONESIA

Editor: Zakiyah Jamaluddin

ISBN 978-967-0474-59-5

Pages: 208

Year : 2014


Buku ini menilai kesan pembangunan terhadap komuniti yang merangkumi peluang, isu dan masalah yang dihadapi oleh komuniti terpilih. Antara isu yang mendapat perhatian ialah pembangunan komuniti, praktis kerja sosial dengan komuniti, pemerkasaan komuniti dan isu-isu semasa yang melibatkan komuniti. Buku yang membincangkan komuniti sebelum ini kebanyakannya hanya menumpukan isu pembangunan yang dijalankan terhadap komuniti itu sahaja. Namun demikian, buku ini lebih memberi tumpuan kepada aspek sumbangan bidang kerja sosial terhadap pembangunan komuniti. Golongan sasaran yang dikenal pasti juga merupakan antara tujahan kelompok sasaran dalam bidang kerja sosial yang merangkumi kelompok minoriti, remaja, keluarga, Orang Kurang Upaya (OKU), pelarian dan orang asli. Dalam masa yang sama, buku ini menekankan program komuniti yang boleh dijalankan dalam komuniti itu sendiri seperti Rukun Tetangga, projek libat sama, pendekatan kepelbagaian budaya dan program-program pemerkasaan terhadap remaja, keluarga dan OKU.


Buku ini diharap dapat memperkaya ilmu dalam bidang sains sosial yang merangkumi bidang antropologi, sosiologi, kerja sosial, polisi dan pembangunan serta dapat menambah bahan rujukan kepada para pengkaji komuniti, pensyarah, pelajar institusi pengajian tinggi, pihak badan bukan kerajaan (NGO), pengamal kerja social dan pembuat polisi.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 18.60
RM 16.74
You Save: 10.00%
RM 72.60
RM 65.34
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 65.00
RM 58.50
You Save: 10.00%
RM 54.00
RM 10.80
You Save: 80.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew