topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow POLITIK BANGSA MALAYSIA: PEMBINAAN BANGSA DALAM MASYARAKAT...

POLITIK BANGSA MALAYSIA: PEMBINAAN BANGSA DALAM MASYARAKAT...

ISBN: 978-967-0798-22-6
( Mohamed Mustafa Ishak )
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
POLITIK BANGSA MALAYSIA: PEMBINAAN BANGSA DALAM MASYARAKAT PELBAGAI ETNIK
Mohamed Mustafa Ishak
ISBN 978-967-0798-22-6
Year: 2014
Pages: 342

Politik pembinaan bangsa sering menjadi persoalan pokok di Malaysia. Sungguhpun negara berjaya mengekalkan tahap kestabilan politik yang tinggi sejak tragedi 1969, dan seterusnya menjana pembangunan ekonomi yang pesat (sekurang-kurangnya sehingga krisis ekonomi Asia dan selepas Pilihan Raya Umum 2008), projek pembinaan bangsa kekal menjadi agenda utama negara yang masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Buku ini menyingkap proses yang memerlukan ketelitian dalam pembinaan bangsa Malaysia pada era selepas tahun 1970-an, terutama dalam konteks pembinaan wawasan Bangsa Malaysia atau bangsa Malaysia yang bersatu, yang terpahat dalam Wawasan 2020 cetusan idea Tun Mahathir Mohamad yang diperkenalkan pada 1991. Buku ini membincangkan parameter dasar sosiopolitik yang membentuk dan mempengaruhi politik pembinaan bangsa di negara ini serta pembentukan Bangsa Malaysia. Buku ini ditulis khas untuk memberi perspektif alternatif dalam analisis hubungan etnik dan pembinaan bangsa di Malaysia, seterusnya memperluas pemahaman tentang politik dan masyarakat Malaysia.

“Saya pasti, dengan input akademik dan penyelidikan meluas, buku ini dapat memberi pembaca gambaran dan kefahaman yang lebih baik tentang Bangsa Malaysia, konsep dan objektif… Kita boleh berharap, bermimpi, malah berdoa untuk hasrat ini.” - Tun Mahathir Mohamad

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew