topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow TUAN HAJI MOHAMMAD YATIM HAJI ISMAIL: TOKOH TAREKAT NAQSHABAN...

TUAN HAJI MOHAMMAD YATIM HAJI ISMAIL: TOKOH TAREKAT NAQSHABAN...

ISBN: 978-967-0876-04-7
( Rosnaaini Hamid )
RM 42.00
RM 37.80
You Save: 10.00%
TUAN HAJI MOHAMMAD YATIM HAJI ISMAIL: TOKOH TAREKAT NAQSHABANDIYYAH

Rosnaaini Hamid

ISBN 978-967-0876-04-7 

Year: 2015

Pages: 263  

Karya Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail: Tokoh Tarekat Naqshabandiyyah membincangkan tentang teori dan praktikal secara khusus berkaitan dengan Tarekat Naqshabandiyyah. Buku ini terlebih dahulu memperkenalkan tentang ketokohan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail yang mencakupi peribadi, ketokohan dan riwayat hidup.

Seterusnya, penulis mengungkap tatacara penghayatan amalan-amalan tarekat yang perlu dilaksanakan oleh setiap murid melalui pemantauan yang cukup teliti agar tidak tergelincir dari landasan syariat Islam yang suci. Justeru kombinasi antara doktrin dan pengamalan yang berbeza bukanlah sesuatu yang bercanggah malah memantapkan lagi penghayatan kerohanian berlandaskan panduan ilmu tasawuf. Kesungguhan Tuan Haji Mohammad Yatim Haji Ismail mengembangkan pengamalan ajaran Tarekat Naqshabandiyyah merupakan satu sumbangan yang baik kepada sejarah perkembangan ajaran tarekat tersebut dan tasawuf secara umum.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.