topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Human and Social Development arrow PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

ISBN: 978-967-0876-10-8
( Zakiyah Jamaluddin )
RM 43.00
RM 38.70
You Save: 10.00%
PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

Editor: Zakiah Jamaluddin

ISBN 978-967-0876-10-8

Year: 2015

Pages: 245

Buku ini membincangkan tentang perancangan terhadap program-program pembangunan yang dijalankan serta program pembangunan yang dilaksanakan terhadap sesuatu komuniti terpilih. Buku-buku yang membincangkan komuniti sebelum ini kebanyakannya hanya menumpukan kepada isu-isu pembangunan yang dijalankan oleh pihak kerajaan, swasta atau agensiagensi tertentu secara global mahupun di peringkat lokaliti. Namun demikian buku ini lebih menumpukan kepada aspek sumbangan bidang sosiologi, psikologi dan kerja sosial terhadap pembangunan komuniti.

Beberapa program yang dijalankan melibatkan bantuan kebajikan terhadap komuniti miskin, program ICT, pembangunan komuniti Orang Asli, serta pemulihan dalam komuniti yang melibatkan penagih dadah, pesakit mental dan remaja bermasalah. Buku ini diharap dapat memperkayakan ilmu dalam bidang sains sosial yang merangkumi bidang antropologi, sosiologi, psikologi, kerja sosial, polisi dan pembangunan. Ia juga diharap dapat menambah bahan rujukan kepada para pengkaji komuniti, pensyarah, pelajar Institusi Pengajian Tinggi, perancang bandar dan luar bandar, pihak badan bukan kerajaan (NGO), pengamal kerja sosial dan pembuat polisi.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 72.60
RM 65.34
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew