topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners

PENGAMBILAN TANAH

ISBN: 978-967-5311-840
( Mazlan Ismail & Ismail Omar )
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%

Mazlan Ismail & Ismail Omar
ISBN 978-967-5311-840
Year : 2012

Pages : 213

 

Buku ini dimulakan dengan menerangkan isu pengambilan tanah secara keseluruhan. Sering timbul isu dan rungutan orang ramai tentang pengambilan tanah seperti amaun pampasan yang tidak mencukupi dan juga kelewatan membayar pampasan kepada pemilik yang terlibat. Senario pengambilan tanah di luar dan di dalam negara dikemukakan sebagai perbandingan. Seterusnya, buku ini menyentuh ‘konsep pampasan mencukupi’ dalam pengambilan tanah. Prinsip yang diamalkan menunjukkan bahawa pemilik tanah sepatutnya tidak untung dan tidak rugi seperti sebelum proses pengambilan tanah dijalankan. Buku ini juga menyentuh tentang perkara-perkara yang boleh dibuat tuntutan oleh pemilik tanah (yang diambil tanahnya) kepada pihak yang berkuasa iaitu pentadbir tanah. Antara tuntutan yang boleh dibuat ialah amaun nilai pasaran tanah, pecah-pisah, penjejasan terbabit, kacau-ganggu dan sebagainya. Akhirnya, buku ini menyentuh tentang kajian kes yang dijalankan dengan memilih beberapa projek pembangunan dan menganalisis pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Buku ini diharap memberi manfaat kepada pelajar institusi pengajian tinggi dalam bidang-bidang seperti polisi dan pengurusan pembangunan, pentadbiran dan pembangunan tanah, pengurusan dan penilaian harta tanah, aset dan pelaburan harta, perumahan, perancangan bandar, undang-undang tanah, ekonomi tanah, ukur tanah, alam bina, pengurusan projek, bangunan, perancangan bandar, kejuruteraan bandar, geoinformatik dan sebagainya.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 58.00
RM 11.60
You Save: 80.00%
RM 30.00
RM 15.00
You Save: 50.00%
RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%
RM 57.00
RM 51.30
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 29.00
RM 26.10
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%
RM 27.00
RM 24.30
You Save: 10.00%
RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew