topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Accountancy arrow PERAKAUNAN KEWANGAN

PERAKAUNAN KEWANGAN

ISBN: 983-3282-08-3
( Engku Ismail Engku Ali, Robiah Abu Bakar, Faudziah Hanim Fadzil )
RM 82.00
RM 73.80
You Save: 10.00%

Engku Ismail Engku Ali, Robiah Abu Bakar, Faudziah Hanim Fadzil & Syed Soffian Syed Ismail

Year : 2005

Pages : 745

Buku ini membincangkan aspek asas berkaitan dengan perakaunan kewangan yang meliputi aspek merekod, mencatat, melapor dan mempersembahkan maklumat kewangan mengikut keperluan piawai perakaunan. Buku ini terdiri daripada 11 bab menekankan kepada item-item yang terdapat dalam lembaran imbangan khususnya yang berkaitan dengan aset dan liabiliti semasa. Empat bab yang pertama daripada buku ini adalah berkaitan dengan konsep yang berkaitan dengan rangka kerja konseptual bagi perakaunan kewangan dan pelaporan kewangan dan penyata-penyata kewangan yang perlu disediakan. Bab seterusnya adalah perbincangan secara menyeluruh bagi setiap item aset dan liabiliti semasa yang terdapat di dalam lembaran imbangan. Melalui kaedah penyampaian yang mudah dan ringkas, para pembaca dihidangkan dengan perbincangan mengenai sesuatu konsep dan seterusnya diselitkan dengan contoh yang bersesuaian supaya para pembaca dapat memahami dan memperoleh manfaat yang maksimum daripada buku ini.

 


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew