topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Accountancy arrow PERAKAUNAN PERNIAGAAN: PENDEKATAN MUDAH

PERAKAUNAN PERNIAGAAN: PENDEKATAN MUDAH

ISBN: 978-967-0474-55-7
( Noor Afza Amran, Masanita Mat Noh, Natrah Saad & Norhani Aripin )
RM 32.00
RM 28.80
You Save: 10.00%

PERAKAUNAN PERNIAGAAN: PENDEKATAN MUDAH

Noor Afza Amran, Masanita Mat Noh, Natrah Saad & Norhani Aripin

ISBN 978-967-0474-55-7

Year: 2013

Pages : 169

 

Buku ini disediakan bagi memberi manfaat kepada para pembaca yang ingin mengetahui asas perakaunan dan catatan perakaunan dengan cara yang mudah dan senang difahami.  Buku ini menerangkan secara umum tentang definisi perakaunan, cabang perakaunan, kitaran dan dokumen perakaunan. Ini disusuli dengan kupasan konsep asas perakaunan yang memfokuskan persamaan perakaunan, catatan bergu dan analisis urus niaga.

 

Proses catatan perakaunan yang meliputi penyediaan jurnal, lejar, imbangan duga dan penyata kewangan turut dibincangkan. Seterusnya, buku ini memperincikan tentang penyediaan penyata pendapatan yang meliputi pendapatan, perbelanjaan, akruan, untung dan rugi.  Penyediaan lembaran imbangan yang menjurus kepada kepentingan, elemen dan pelaporan kewangan perniagaan serta penyediaan dan pentafsiran penyata aliran tunai turut dibincangkan. Aspek lain yang turut dibincangkan ialah analisis penyata kewangan, belanjawan sebagai alat perancangan serta sistem perisian perakaunan.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 82.00
RM 73.80
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew