topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Cognitive Sciences and Education arrow PEDAGOGI: DARI SEKOLAH KE INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI

PEDAGOGI: DARI SEKOLAH KE INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI

ISBN: 978-967-5311-72-7
( Abdull Sukor Shaari )
RM 53.00
RM 47.70
You Save: 10.00%

Year : 2011

Bidang pendidikan memerlukan guru-guru yang berkualiti kerana proses penghasilan guru-guru yang berkualiti dapat menjamin keberkesanan pengajaran. Buku Pedagogi: Dari Sekolah ke Institut Pendidikan Tinggi ini diterbitkan untuk kegunaan institusi-institusi pengajian yang berkaitan dengan pendidikan khususnya untuk pensyarah, pendidik dan bakal pendidik. Buku ini membincangkan amalan-amalan penting dalam pedagogi.

 

Antara kandungan buku ini ialah perbincangan tentang konsep pedagogi dan pengajaran serta konsep ilmu dalam bidang pendidikan. Seterusnya perbincangan tentang model-model pengajaran, mengenal pasti dan membezakan pelbagai jenis model pengajaran dan menjelaskan kepentingan model pengajaran. Seterusnya pelbagai gaya pengajaran guru dan gaya pembelajaran pelajar serta kajian-kajian tentang gaya pengajaran dan gaya pembelajaran pelajar juga dibincangkan.

 

Oleh kerana terdapat pelbagai kekeliruan tentang konsep strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran, buku ini cuba membezakan konsep-konsep tersebut. Selain itu, huraian terhadap pelbagai jenis pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan juga menjelaskan kekuatan dan kelemahan setiap kaedah dan teknik pengajaran juga dimasukkan.

 

Buku ini juga membincangkan beberapa pendekatan pengajaran yang semakin popular dewasa ini iaitu pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan kes. Selain itu, pembelajaran masteri dan pembelajaran koperatif juga dimasukkan. Akhir sekali, buku ini juga membincangkan pengajaran berkesan dari segi dimensi, ciri-ciri pengajaran berkesan daripada pandangan sarjana dan beberapa kajian lalu terhadap sebuah pengajaran yang berkesan.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 37.00
RM 33.30
You Save: 10.00%
RM 58.00
RM 52.20
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 75.00
RM 15.00
You Save: 80.00%
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew