topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Cognitive Sciences and Education arrow TEORI UJIAN DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN

TEORI UJIAN DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN

ISBN: 978-967-0876-85-6
( Arsaythamby Veloo & Rosna Awang Hashim )
RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%
TEORI UJIAN DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN
Arsaythamby Veloo & Rosna Awang Hashim
ISBN 978-967-0876-85-6
Pages : 188
Year : 2016
Buku ini membincangkan teori utama dalam pentaksiran pendidikan iaitu Teori Ujian Klasik dan Teori Ujian Moden (Teori Respons Item). Buku ini juga memperkenalkan konsep asas pengukuran, ujian, penilaian dan pentaksiran yang sering menjadi isu dalam kalangan pendidik dan para psikologi. Di samping itu, turut dibincangkan statistik asas yang diperlukan dalam bidang pentaksiran untuk menganalisis dan mentafsirkan data. Buku ini sesuai dalam bidang pendidikan dan menjadi panduan kepada guru dan pensyarah dari segi pembinaan ujian yang berkualiti selaras dengan perkembangan dan keperluan Pendidikan Berasaskan Hasil.  Konsep pentaksiran formatif dan sumatif, jenis-jenis ujian objektif dan subjektif serta kaedah pemarkahan juga turut diperkenalkan dalam buku ini.
Pada bahagian akhir buku, diperkenalkan tentang statistik asas untuk mentaksir item dan data skor ujian pelajar. Jadual spesifikasi item, analisis item dan penetapan standard markah lulus juga dibincangkan. Pelajar sering melihat pentaksiran sebagai instrumen yang memacu pembelajaran. Justeru, pembinaan ujian yang baik dapat memberi motivasi untuk terus belajar dengan lebih bermatlamat dan berkesan.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 33.00
RM 29.70
You Save: 10.00%
RM 34.00
RM 30.60
You Save: 10.00%
RM 53.00
RM 47.70
You Save: 10.00%

Card Game
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
New Release
RM 30.00
RM 27.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 48.00
RM 43.20
You Save: 10.00%
RM 40.00
RM 36.00
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 26.00
RM 23.40
You Save: 10.00%
RM 35.00
RM 31.50
You Save: 10.00%
Discounted Books
RM 18.00
RM 16.20
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 77.00
RM 69.30
You Save: 10.00%
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%
RM 16.00
RM 14.40
You Save: 10.00%
RM 50.00
RM 45.00
You Save: 10.00%
RM 43.00
RM 38.70
You Save: 10.00%
Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.

Best Sellers
kaedah300
 
kaedahanalisis300
 
cnkaziz
 
bangsanew