topheader_uum
VTEM BannersVTEM Banners
List of Books arrow Information Technology arrow PENGENALAN KEPADA BAHASA-BAHASA PENGATURCARAAN

PENGENALAN KEPADA BAHASA-BAHASA PENGATURCARAAN

ISBN: 978-983-3827-65-7
( Roshidi Din & Baharudin Osman )
RM 49.00
RM 44.10
You Save: 10.00%

Year : 2008

Pages : 200

Objektif utama buku ini ialah memberikan pengetahuan asas mengenai struktur bahasa-bahasa pengaturcaraan dan pelaksanaannya. Buku ini membincangkan tentang konsep asas bahasa dari sudut perbezaan antara bahasa-bahasa bagi pemboleh ubah, jenis data, kawalan, sintaks dan semantik. Ini termasuklah prinsip asas rekabentuk bahasa seperti rekod, senarai, tatasusunan dan penunjuk. Di samping itu, buku ini juga memberi penekanan perbezaan asas di antara paradigma bahasa-bahasa pengaturcaraan. Antara bahasa-bahasa utama dibincangkan ialah Pascal, C, C ++, Ada, Java, Lisp, Algol, Fortran, Prolog, Smalltalk, Scheme dan bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.