topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Business Management arrow ASAS PENGURUSAN HARTA TANAH

ASAS PENGURUSAN HARTA TANAH

ISBN: 983-3282-49-0
( Shahriza Osman & Shahril Shafie )
RM 31.00
RM 27.90
You Save: 10.00%

Year : 2006

Pages : 157

Tanah merupakan sumber terpenting dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Oleh itu, ia perlu diuruskan dengan cekap dan baik supaya dapat memaksimumkan nilai dan pulangan daripada pemilikannya. Buku Asas Pengurusan Harta Tanah ini secara umumnya membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan definisi tanah, jenis-jenis tanah, pasaran harta tanah, pengukuran, dan pembrokeran harta tanah. Terdapat juga tajuk-tajuk berkaitan pelaburan, pembiayaan dan penilaian harta tanah. Pengetahuan berkaitan dengan pengurusan harta tanah perlu ditingkatkan selaras dengan perkembangan pesat ekonomi negara supaya dapat memaksimumkan pulangan dan juga nilai sesuatu pemilikan harta tanah.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 44.00
RM 39.60
You Save: 10.00%
RM 15.00
RM 13.50
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.