topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Public Management and Law arrow JURIS ET DE JURE: PARADIGMA PERUNDANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYAR

JURIS ET DE JURE: PARADIGMA PERUNDANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYAR

ISBN: 983-3282-03-2
( Ahmad Shamsul Abd. Aziz, Wan Izzat Wan Ahmad, Zainal Amin Ayub, )
RM 25.00
RM 12.50
You Save: 50.00%

Ahmad Shamsul Abd. Aziz, Wan Izzat Wan Ahmad, Zainal Amin Ayub, Mumtaj Hassan, Sarirah Che Rose & Che Thalbi Md. Ismail
Year : 2004

Pages : 104

“Juris Et De Jure” merupakan sebuah koleksi artikel ahli akademik Jabatan Undang-undang Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-undang, Universiti Utara Malaysia (UUM). Koleksi ini mengutarakan penulisan bertujuan untuk berkongsi maklumat serta menyampaikan idea-idea baru, khususnya dalam bidang undang-undang. Perkembangan semasa dalam setiap aspek hidup masyarakat menyebabkan isu-isu perundangan dan pembangunan masyarakat terkini yang timbul perlu ditangani dengan sebaiknya. Analisis, saranan dan kritikan yang dikemukakan dapat menyumbang ke arah meningkatkan profesionalisme perundangan. Penerbitan ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh semua golongan terutamanya ahli akademik, profesional, pengamal undang-undang, penggubal dasar, pelajar serta masyarakat umum. Ini dapat membantu mempertingkatkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki. Semoga dengan adanya buku “Juris Et De Jure” ini, akan menambahkan himpunan penulisan ilmiah yang sedia ada terutamanya dalam bidang undang-undang serta diterima di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, selaras dengan hasrat UUM iaitu untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.