topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Public Management and Law arrow JURIS ET DE JURE: UNDANG-UNDANG MALAYSIA-REFLEKSI ERA BARU

JURIS ET DE JURE: UNDANG-UNDANG MALAYSIA-REFLEKSI ERA BARU

ISBN: 983-3827-14-4
( Wan Izzat Wan Ahmad, Ahmad Shamsul Abd Aziz, Zainal Amin Ayub, S )
RM 35.50
RM 17.75
You Save: 50.00%

Wan Izzat Wan Ahmad, Ahmad Shamsul Abd Aziz, Zainal Amin Ayub, Sarirah Che Rose, Mumtaj Hassan, Mazita Mohamed, Yuhanif Yusuf & Che Thalbi Md Ismail
Year : 2007

Pages : 115

Juris et de jure adalah terbitan kedua yang merupakan kesinambungan wadah bagi memuatkan penulisan bertujuan mengupas isu dan permasalahan undang-undang selaras dengan perkembangan yang berlaku di Malaysia khususnya serta di peringkat antarabangsa amnya. Era globalisasi serta perkembangan pesat pelbagai aspek kehidupan manusia menyebabkan bidang undang-undang yang ada tidak ketinggalan demi menjamin kelangsungan masyarakat yang seimbang. Bertemakan “Undang-Undang Malaysia: Refleksi Era Baru”, penerbitan kali ini memuatkan pelbagai aspek perundangan sama ada komersil atau etika undang-undang serta bertujuan mengutarakan saranan, kritikan dan idea-idea berkaitan prinsip undang-undang bagi dimanfaatkan oleh pelbagai golongan seperti ahli akademik, profesional dan juga para pelajar.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 36.70
RM 33.03
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.