topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Public Management and Law arrow HALA TUJU DAN CABARAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN SUMBER MANUSIA DA

HALA TUJU DAN CABARAN PEMBANGUNAN SEKTORAL DAN SUMBER MANUSIA DA

ISBN: 978-983-3827-48-0
( Asan Ali Golam Hassan )
RM 53.00
RM 10.60
You Save: 80.00%

Year : 2007

Pages : 372

Buku “Hala Tuju dan Cabaran Pembangunan Sektoral dan Sumber Manusia dalam Rancangan Malaysia Kesembilan” merupakan siri kedua daripada koleksi artikel yang membincangkan cabaran dalam merealisasikan RM Ke-9 dari sudut perancangan dan pembangunan sektoral dan sumber manusia. Antara isu yang dibincangkan ialah meliputi strategi dan peruntukan pembiayaan rancangan pembangunan ekonomi Negara, ketidakseimbangan sektoral dan sumber, sektor pelancongan, penswastaan, prospek industri elektrik dan elektronik (E&E), potensi dan cabaran hab halal, perkhidmatan kewangan dan tranfomasi pendidikan tinggi. Isu lain yang turut dibincangkan ialah pembentukan modal insan, kepentingan modal dan jaminan sosial, perdagangan di dalam negeri dan kedudukan pengguna serta peranan wanita dalam pembangunan dan transisi demografi di Malaysia.Buku ini sesuai dijadikan sumber rujukan kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan hala tuju dan juga cabaran yang bakal dilalui dalam mengimplementasikan RM Ke-9.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 75.00
RM 15.00
You Save: 80.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.