topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Business Management arrow APLIKASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI DARI PERSPEKTIF ISLAM

APLIKASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI DARI PERSPEKTIF ISLAM

ISBN: 978-967-5311-59-8
( Sany Sanuri Mohd Mokhtar, Rushami Zien Yusoff )
RM 51.00
RM 45.90
You Save: 10.00%

APLIKASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI DARI PERSPEKTIF ISLAM

Sany Sanuri Mohd Mokhtar, Rushami Zien Yusoff, Zakaria Abas, Hartini Ahmad, Muhammad Nasri Md Hussain & Wazin Man @ Othman, 2011

ISBN 978-967-5311-59-8

Year : 2011

Pages : 303

 

Buku ini sesuai dijadikan panduan untuk pengurus kualiti mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti kepada organisasi mereka. Secara khususnya buku ini mengandungi perbahasan tentang teori dan amalan sistem pengurusan kualiti pada masa kini yang meliputi Konsep Asas Kualiti, Definisi Kualiti, Budaya Kualiti, Prinsip-Prinsip Pengurusan Kualiti dan Program Anugerah Kualiti serta Sistem Pengurusan Kualiti. Kekuatan buku ini terletak pada perbincangan secara terperinci klausa atau elemen utama ISO 9001 dari perspektif Islam mengenai klausa tanggungjawab pengurusan, pengurusan sumber, penghasilan produk dan pengukuran, analisis dan penambahbaikan. Akhir sekali, buku ini mengemukakan satu ringkasan garis panduan untuk kegunaan organisasi bagi mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti dari perspektif Islam berasaskan MS ISO 9001.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.