topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Tourism Management and Hospitality arrow PERSEKITARAN DAN KESIHATAN MASYARAKAT

PERSEKITARAN DAN KESIHATAN MASYARAKAT

ISBN: 978-967-5311-78-9
( Haliza Abdul Rahman & Rapeah Suppian )
RM 77.00
RM 69.30
You Save: 10.00%

PERSEKITARAN DAN KESIHATAN MASYARAKAT

Haliza Abdul Rahman & Rapeah Suppian

ISBN 978-967-5311-78-9

Year : 2011

Pages : 241

 

Buku ini membawa pembaca melihat kesan pembangunan terhadap alam sekitar. Walaupun pembangunan itu penting untuk kemajuan negara, namun dek pengabaian sesetengah pihak menyebabkan masyarakat sekitarnya perlu membayar dengan tahap kesihatan yang terjejas. Buku ini berjaya mengupas isu pentingnya penjagaan alam sekitar demi kesejahteraan dan kesihatan masyarakat sekeliling serta memaparkan hubungan antara alam sekitar, kesihatan masyarakat dan pengurusannya. Sebahagian besar daripada isu yang dibincangkan dalam buku ini merupakan dapatan daripada kajian serta tinjauan yang dijalankan. Bagi memudahkan pemahaman pembaca, buku ini dibahagikan kepada lima bahagian.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 45.00
RM 40.50
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.