topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Public Management and Law arrow ETIKA DALAM TADBIR URUS PEMBANGUNAN

ETIKA DALAM TADBIR URUS PEMBANGUNAN

ISBN: 978-967-5311-83-3
( Hamidi Ismail, Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Hasan Basri Jumin )
RM 57.00
RM 51.30
You Save: 10.00%

ETIKA DALAM TADBIR URUS PEMBANGUNAN

Hamidi Ismail , Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Hasan Basri Jumin
ISBN 978-967-5311-83-3
Year : 2012

Pages : 306

 

Buku ini merupakan sebuah koleksi makalah bertema yang cuba memperlihatkan kepetingan etika dalam negara. Makalah yang dimuatkan merangkumi aspek asas berkaitan dengan etika seperti pengertian etika dan kepentingannya dalam pembangunan manusia. Turut dimuatkan ialah keadaan pembangunan yang gagal memenuhi tuntutan beretika lantas mewujudkan masalah dalam kehidupan masyarakat sama ada di kawasan bandar mahupun luar bandar. Walaupun tidak banyak makalah berkaitan kesan pembangunan yang kurang ataupun tidak beretika, namun penyunting berandaian bahawa kesemua makalah yang dimuatkan dalam buku ini memadai bagi menggambar¬kan masalah pembangunan yang berlaku disebabkan oleh isu etika.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 50.00
RM 25.00
You Save: 50.00%
RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.