topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow International Studies arrow PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KONFLIK ANTARABANGSA

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KONFLIK ANTARABANGSA

ISBN: 978-967-5311-46-8
( Mohd Fo’ad Sakdan & Muhammad Fuad Othman )
RM 56.00
RM 50.40
You Save: 10.00%

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KONFLIK ANTARABANGSA

Mohd Fo’ad Sakdan & Muhammad Fuad Othman
ISBN 978-967-5311-46-8
Year : 2012

Pages : 242

 

Buku ini menerangkan secara umum perihal konflik yang sering berlaku dalam hubungan antarabangsa. Penjelasan yang terkandung dalam sembilan bab ini diharap dapat dimanfaatkan oleh pembaca dan masyarakat tentang pelbagai konflik dan cara menanganinya sama ada secara positif mahupun sebaliknya. Bab pertama memperkenalkan beberapa teori utama dalam konflik antarabangsa yang berupaya memberi idea tentang sebab sesuatu konflik itu wujud. Bab kedua pula menghuraikan faktor-faktor atau pihak yang berperanan dalam konflik hubungan antarabangsa melalui penjelasan tentang faktor-faktor dan instrumen yang sering diterima guna dalam konflik berkenaan. Bab-bab seterusnya memperincikan lagi konflik-konflik utama yang sering menyebabkan pertelingkahan, permusuhan dan peperangan dalam kalangan masyarakat dan negara umumnya. Hal ini melibatkan konflik ideologi, ekonomi, etnik, agama dan sempadan. Akhirnya buku ini menghuraikan beberapa pendekatan yang sering dipraktikkan dalam usaha menangani konflik yang wujud meliputi tatacara kaedah perundingan, perantaraan, timbang tara dan juga pembentukan pasukan keselamatan. Buku ini diharap mampu menggambarkan senario menyeluruh tentang konflik-konflik yang berlaku dalam arena hubungan antarabangsa masa kini.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 49.00
RM 44.10
You Save: 10.00%
RM 18.60
RM 16.74
You Save: 10.00%
RM 46.00
RM 41.40
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.