topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Economics arrow INSIDEN DAN DIMENSI KEMISKINAN DI BALING KEDAH

INSIDEN DAN DIMENSI KEMISKINAN DI BALING KEDAH

ISBN: 978-967-5311-96-3
( Siti Hadijah Che Mat )
RM 22.00
RM 19.80
You Save: 10.00%

INSIDEN DAN DIMENSI KEMISKINAN DI BALING KEDAH
Siti Hadijah Che Mat
ISBN 978-967-5311-96-3
Year : 2012
Pages : 77

Adakah pendapatan yang sedikit itu menggambarkan seseorang itu miskin? Buku ini mengisahkan dan menggambarkan kehidupan penduduk di daerah Baling. Buku ini menegaskan kemiskinan tidak seharusnya diukur dan dilihat dari sudut kewangan sahaja. Penulisan ini berasaskan kajian yang menggunakan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) seperti yang dicadangkan oleh Alkire dan Foster (2007), yang melihat kemiskinan dalam beberapa dimensi yang telah dikenal pasti. Data yang digunakan adalah data berbentuk primer yang diperoleh daripada kajian yang dilakukan ke atas isi rumah mengikut mukim yang terdapat di daerah Baling. Kajian dilakukan pada bulan Mac dan April 2011, daripada 200 isi rumah yang menjadi sasaran kajian, hanya 198 yang dianalisis; dua isi rumah lagi tidak memberi maklumat yang lengkap mengenai keadaan isi rumahnya. Walau bagaimanapun, analisis yang menggunakan pendekatan satu dimensi iaitu yang menggunakan pendekatan pendapatan garis kemiskinan (PGK) untuk membezakan antara yang miskin dengan yang tidak miskin juga dilakukan untuk tujuan perbandingan. Ternyata masalah utama yang membelenggu kebanyakan penduduk daerah Baling adalah masalah kekurangan zat makanan dan kekurangan tanah di samping kekurangan ternakan peliharaan.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.