topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Monograph Series arrow HASIL DAN IMPAK PROGRAM KEMAHIRAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

HASIL DAN IMPAK PROGRAM KEMAHIRAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

ISBN: ISBN 978-967-0474-40-3
( Yahya Don, Mohd Fo’ad Sakdan, Yaakob Daud & Kamarudin Kasim )
RM 28.00
RM 25.20
You Save: 10.00%

HASIL DAN IMPAK PROGRAM KEMAHIRAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

Yahya Don, Mohd Fo’ad Sakdan, Yaakob Daud & Kamarudin Kasim

ISBN 978-967-0474-40-3

Year: 2012

Pages: 77

 

Peranan Kolej Komuniti Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) adalah menyediakan kursus dan latihan program kemahiran yang diperlukan oleh semua peringkat pelajar tanpa mengambil kira umur dan kelayakan yang dimiliki. Kolej Komuniti Malaysia menyediakan peluang kedua kepada pelajar lepasan sekolah menengah di Malaysia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sebelum mereka menceburi dunia pekerjaan atau menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. KPT meletakkan harapan yang tinggi kepada Kolej Komuniti Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang teknologi, perniagaan dan perkhidmatan industri.

Oleh yang demikian, penghasilan monograf bertajuk “Hasil dan Impak Program Kemahiran Kolej Komuniti Malaysia” ini bertujuan untuk membentangkan dapatan penelitian hasil dan impak kursus-kursus yang sedang dilaksanakan di Kolej Komuniti terhadap kompetensi diri pelajar dan kualiti perkhidmatan staf serta pensyarah di semua Kolej Komuniti di Malaysia. Secara khususnya, kajian yang dilaksanakan bertujuan untuk meneliti hasil dan impak profil peserta kursus, kompetensi diri dari aspek sikap mereka terhadap kursus-kursus kemahiran, tahap keyakinan diri yang berkaitan latar belakang pengetahuan dan juga kemahiran serta kualiti perkhidmatan yang terdapat di semua Kolej Komuniti di Malaysia.


Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 20.00
RM 18.00
You Save: 10.00%
RM 22.00
RM 19.80
You Save: 10.00%
RM 27.00
RM 24.30
You Save: 10.00%
RM 20.00
RM 18.00
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.