topheader_uum
VTEM Banners
List of Books arrow Tourism Management and Hospitality arrow PEMANASAN GLOBAL: IMPAK TERHADAP MASYARAKAT DAN KESIHATAN

PEMANASAN GLOBAL: IMPAK TERHADAP MASYARAKAT DAN KESIHATAN

ISBN: 978-967-0876-11-5
( Haliza Abdul Rahman & Rapeah Suppian )
RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%
PEMANASAN GLOBAL: IMPAK TERHADAP MASYARAKAT DAN KESIHATAN

Editor: Haliza Abdul Rahman & Rapeah Suffian

Year:  2015

ISBN 978-967-0876-12-2

Pages: 182


Pemanasan Global: Impak Terhadap Masyarakat dan Kesihatan merupakan hasil penulisan 10 orang

pengkaji daripada pelbagai bidang dan universiti di Malaysia. Kesemua topik yang dibincangkan dalambuku ini menumpu kepada aspek masyarakat dan kesihatan, kesan daripada fenomena pemanasan global.


Semoga buku ini dapat menyumbang kepada percambahan ilmu pengetahuan di samping meningkatkan kesedaran dalam kalangan akademia, pelajar dan masyarakat terhadap isu pemanasan global.

Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

You may also be interested in this/these product(s)

RM 36.00
RM 32.40
You Save: 10.00%

Advance Search
Shopping Cart
Ekoweb Your Cart is currently empty.